Δεν είναι δυνατή η τροποποίηση του αριθμού τηλεφώνου μετά την ενεργοποίηση
Όριος ηλικίας ανοίγματος λογαριασμού (ηλικίας 18-70 ετών)