Tidak dapat mengubah suai nombor telefon selepas diaktifkan
* Had umur pembukaan (18-70 tahun)