เริ่มใช้แล้วก็จะไม่สามรถเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์
*อายุที่จำกัดในการเปิดบัญชี(อายุ 18-70 ปี)