Etkinleştirildikten sonra telefon numarası değiştirilemez
*Hesap Açma yaşı sınırı (18-70 yaşı)